Strona głównaSprzedaż i zakupyJak tworzy się procesy logistyczne w przedsiębiorstwach?

Jak tworzy się procesy logistyczne w przedsiębiorstwach?

Budowa nowej infrastruktury logistycznej często wymaga ustawienia na nowo procesów logistycznych. Niekiedy wymaga to przeprojektowania całego łańcucha dostaw, negocjacji z dostawcami i odbiorcami produktów firmy a także stworzenia od nowa zupełnie nowych kanałów dystrybucji. Te procesy dotyczą głównie działów logistycznych, ale mogą niekiedy wpływać na inne działy firmy, tak jak np. dział produkcji. Wymaga to koordynacji ze strony kierownictwa i zaangażowania całych zespołów pracowników.

Procesy logistyczne w działalności przedsiębiorstwa

Sprawne systemy transportu i dystrybucji to nie tylko logistyka magazyn również bierze czynny udział w przemieszczaniu się towarów. Właściwa współpraca między działami pozwala na uzyskanie efektu synergii, dzięki czemu firma oszczędza czas i zasoby finansowe. Tak samo dzieje się w rezultacie wdrażania procesów logistycznych, które są istotnym elementem razem z innymi procesami wewnątrz firmy:

 • magazynowaniem produktów,
 • zarządzaniem zapasami,
 • systemem sprzedaży i obsługi klienta,
 • planowaniem przyszłej produkcji,
 • działaniami marketingowymi,
 • prognozowaniem popytu konsumenckiego,
 • przyjmowaniem reklamacji i zwrotów,
 • gromadzeniem i utylizacją odpadów.

Dopiero na tle wszystkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie można sobie uzmysłowić, jakie znaczenie ma logistyka. Pokazuje to, jak wpływa pośrednio lub bezpośrednio na działalność i funkcje firmy. Przechowywaniem produktów zajmuje się magazyn logistyka to dostarczenie towaru do składowania i wysłanie ich do klienta.

Jak wygląda podział głównych procesów logistycznych?

Elementami zewnętrznymi logistyki są odbiorcy tych procesów oraz zaopatrywanie firmy w fizyczne towary. Wewnętrzne czynniki wpływające na procesy logistyczne są znacznie bardziej złożone:

 • zasady wykonywania czynności determinowane sekwencją niezbędnych działań,
 • narzędzia i sprzęt potrzebny do realizacji procesów,
 • pracownicy wyposażeni w uprawnienia i zasoby umożliwiające wykonywanie zadań wynikających z procesu,
 • wszystkie czynności składające się na dostarczenie produktu z punktu A do punktu Z,
 • lokalizacja i infrastruktura istotna z punktu widzenia transportu i dystrybucji.

Wszystkie powyższe czynniki składają się na funkcjonalną strukturę organizacyjną, która może być wykorzystana do realizacji zadań wynikających z procesu. W ten sposób działa cała logistyka magazyn uczestniczy w tych procesach na zasadzie współzależności – współpraca musi przebiegać płynnie i wspierać całą strukturę.

Planowanie głównych etapów działalności logistycznej

Planowanie wymaga spełnienia oczekiwań klientów w zakresie dystrybucji produktów firmy. Informacje są pozyskiwane poprzez przeprowadzenie wywiadu lub działań marketingowych i badań rynku. Dzięki temu dział logistyki może określić cykl realizacji zamówień, częstotliwość wykonywania dostaw i wszystkie działania związane z oznakowaniem, opakowaniem i wysyłką towaru do odbiorcy końcowego. Klienci pragną, aby firmy zwiększały efektywność dostarczania produktów, dlatego planowanie procesu logistycznego odbywa się w następujący sposób:

 1. Identyfikacja kluczowych sektorów rynku i podległych im typów działań logistycznych z uwzględnieniem outsourcingu.
 2. Określenie najważniejszych działań z zakresu tworzenia procesu:
 1. określenie procedur i stworzenie dokumentacji,
 2. gromadzenie i systematyzacja informacji,
 3. analiza kontrahentów,
 4. określenie obiegu dokumentów.

3) Połączenie celów logistyki z działaniami marketingowymi a w szczególności podejmowanie działań zgodnych z polityką obsługi klienta.

4) Zaplanowanie obsługi produkcji – potrzeb materiałowych, organizacji dostaw i obsługi stanowisk produkcji.

5) Określenie technicznych wymagań odnośnie dostaw, wybór środków transportu, zasady magazynowania dostaw.

6) Planowanie procesu obsługi systemu dystrybucji – zasad przekazywania towarów, znakowania i pakowania produktów dla ostatecznego odbiorcy.

7) Planowanie kontroli działań logistycznych – rozliczania kierowców, monitorowania floty pojazdów i traktowania odchyleń od rozkładu jazdy kierowców.

 

________________________________________________________________________
ARTYKUŁ SPONSOROWANY | Drogi czytelniku powyższy artykuł może być materiałem reklamowym (artykułem sponsorowanym), który został napisany lub zlecony przez reklamodawcę. 

Więcej artykułów

Popularne